Curriculum Vitae 2000

naam Drs. Ing. Bart van Deenen
adres Clarissenhof 131
1115 CD Duivendrecht
tel +31-6-44841161
mail
website www.vandeenensupport.com
geb. datum 21-6-1963

Kernpunten

Volledig CV tot aan eind 1999

Een actuele lijst is te vinden op www.vandeenensupport.com/projects-nl
periode Activiteit
75-81 VWO-B
81-85 HTS, afstudeerrichting analoge electronica (cum laude), (Amsterdam)
85-91 Doctoraal opleiding Experimentele Physica (cum laude), (Amsterdam)
werk tot aan 1991
Tijdens mijn opleidingen heb ik werkervaring opgedaan, zowel als stagiair als als freelance electronicus/software ontwikkelaar. Bij elkaar zo'n 4 jaar in het ontwikkelen van electronica, het schrijven van software, en het ontwerpen en uitvoeren van fysica experimenten.
91-95 Na het voltooien van mijn studie ben ik bij het van der Waals/Zeeman laboratorium (te Amsterdam) aan de slag gegaan, in de Micro-G groep (van der Waals/Zeemanlab, Valckenierstraat 67, 1018 XE, Amsterdam. Contact: ing. Theo van Lieshout) . Deze groep voert onderzoeken uit in vrije val, en ontwikkelt daarvoor experimenten en het benodigde instrumentarium.
Naast de wetenschappelijke kant is er ook een belangrijke technische activiteit in deze groep; zowel Spacelab, Mir en parabolische vluchten van CNES & NASA hebben apparaten meegevoerd die door de Micro-G groep gemaakt zijn, vaak in samenwerking met bedrijven als Aerospatiale of MBB-ERNO. Binnen deze groep heb ik velerlei functies verricht, hieronder kort beschreven:
  • Het mede-ontwikkelen van een prototype van een ultra-nauwkeurig thermisch regelsysteem, voor Spacelab & Mir wetenschappelijke toepassingen (electronica & real-time software). Deze software werd volgens space qualified standaards (we gebruikten een Aerospatiale variantvan DO178B) ontwikkeld.
  • schrijven van een grafische userinterface voor het bedienen van bovengenoemd thermostaat systeem.
  • ontwikkelen van grafische software, ter analyse van een interferometrie systeem van ESA.
  • de ontwikkeling van een onderzoeksplan voor een kritiek punt experiment in SpaceLab en het uitvoeren ervan.
  • documentatie van allerlei technische en wetenschappelijke activiteiten.
  • Software Quality Control opzetten en uitvoeren.
  • Assisteren in het management van het Alice-2 project (het bouwen van een wetenschappelijk thermostaat systeem voor MIR)
  • Het verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijke kant van het DUC. Het DUC was het Dutch Utilization Center, een proef voor het uitvoeren van remote operations tijdens Spacelab vluchten.
1996 Na het aflopen van het actief uitvoeren van onderzoek in de ruimte bij het VWZL heb ik een soort sabbatical gehouden. Ik heb een jaar veel rotsgeklommen, een middeleeuws huis in Haarlem verbouwd en geprobeerd of via het schrijven van shareware geld te verdienen is (dat valt tegen.) .
1997 ik geef part-time les klassieke navigatie op de luchtvaartschool OBS (Opleiding Beroepsvliegers Schiphol, Thermiekstraat 133, 1117 BB, Schiphol Oost. Contact: Arjen van Pinxteren) (Opleiding Beroepsvliegers Schiphol).
1998-99 In deze periode werkte ik voor het NLR (Nationaal Lucht en Ruimtevaart Lab, Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam. Contact Michel Piers) in de afdeling Vliegproeven en Veiligheid. Ik hield me bezig met risico analyses van luchtverkeers-concentraties rond luchthavens. In deze periode heb ik via veel data-analyse en visualisatie technieken wat helderheid geschapen in de manier waarop de rekenmodellen voor Schiphol functioneerden. Ik ben er in september 1999 weggegaan.